Подела гласова српског језика

FONETIKA, UVOD I PODELA GLASOVA