Теме за домаћи задатак

Прва група: „Чашу меда јошт нико не попи што је чашом жучи не загрчи; чаша жучи иште чашу меда, смијешане најлакше се пију“

Друга група: „Благо томе ко довијек живи, имао се рашта и родити!“

Трећа група: „Ал тирјанству стати ногом за врат, довести га к познанију права, то је људска дужност најсветија!“

Четврта група: „Коме закон лежи у топузу, трагови му смрде нечовјеством“

Пета група: „Љепше ствари нема на свијету него лице пуно веселости“

Шеста група: „Кад је виђу ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти“

Истраживачки задаци за „Ђачки растанак“

ПРВА ГРУПА : БРЕГ И ГРОБЉЕ НА ЊЕМУ

 1. Опишите простор у којем се налази лирски субјект, гробље на брегу и поглед на околна брда.
 2. Какву мисао о људском животу спознаје лирски субјект у сусрету са гробљем?
 3. Објасни стихове: „Млого тео, млого започео,/час умрли њега је помео“.
 4. Издвојте епитете (посебно оне који се везују за сунце).

 

ДРУГА ГРУПА: КАРЛОВЦИ, ДУНАВ, ВИНОГРАДИ

 1. Објасните стилску фигуру којом започиње ова поетска слика:“Ој Карловци, место моје драго…“
 2. Упореди дете које упознаје свет приликом доласка у Карловце, са младићем који се растаје од њих. Каква осећања у лирском субјекту буди мисао о растанку и од чега се све он растао?
 3. Какву улогу у сећању лирског субјекта имају Дунав и виногради?
 4. Издвојте епитете(посебно оне који се везују за сунце).

 

ТРЕЋА ГРУПА: БЕЛИЛО, СТРАЖИЛОВО

 1. Како су приказане девојке у овој поетској слици? Каква атмосфера влада у овом делу поеме?
 2. Прикажи широку пејзажну слику Стражилова, на коме су се окупљали ђаци и објасни каква осећања ова слика буди у лирском субјекту.
 3. Какву улогу има метафоричко спомињање смрти: „Ту нек ми се хладна копа рака,/Ту ће мене земља бити лака!“
 4. Издвојте најупечатљивије епитете (посебно оне који се везују за сунце).

 

ЧЕТВРТА ГРУПА: ЂАЦИ

 1. Како је приказан ђачки живот у поеми?
 2. Опиши атмосферу која доминира у овом делу поеме.
 3. Којим стихом је испеван завршни део поеме? Какву поруку друговима упућује лирски субјект на крају поеме?
 4. Издвојте најупечатљивије епитете.

ПЕТА ГРУПА: СРПСКИ ЈУНАЦИ

 1. Опишите како лирски субјект приказује лик Марка Краљевића и по чему се он разликује од стереотипног приказивања овог епског јунака у народној поезији.
 2. Који српски витезови се помињу у овом делу поеме и какав значај има Карађорђе за српски народ?
 3. Каква осећања доминирају у овом делу поеме и како се она уклапају у општу атмосферу ђачког живота?
 4. Издвојте најупечатљивије епитете.

 

ШЕСТА ГРУПА: КОЛО

 1. Какву улогу има коло у ђачком животу?
 2. Наведи све представнике јужнословенских народа који се налазе у колу. Зашто је идеја југословенства била врло актуелна у кругу омладинског покрета?
 3. Како ритам кола изражава слику атмосфере ђачког живота?
 4. Издвојте најупечатљивије епитете.